Általános Szerződési Feltételek BAU Job Free csomaghoz


Amely létrejött a www.baujob.hu oldal látogatója, mint megrendelő másrészről Jobhotel Betéti Társaság; Székhely: 8624 Balatonszárszó, Rákóczi utca 9., Cégjegyzékszám: 14-06-309035; Adószám: 25871306-1- 14, mint szolgáltató között a megjelölt napon és feltételekkel.

A jelen szerződés alapján a megrendelő a szolgáltató által működtetett www.baujob.hu weboldalon található BAU Job Free megnevezésű csomagot megrendeli. A szolgáltató kötelessége, hogy a megrendelt csomagot szolgáltassa.

BAU Job free csomag esetén fizetési kötelezettség nem áll fenn.

A megrendelő hozzájárul, hogy az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 5. § (1) bekezdés a) pontja alapján a jelen szerződés kapcsán megadott személyes adatait jelen megrendelés céljából a szolgáltató megismerje, kezelje és a szolgáltatás során ausztriai, németországi munkáltatókkal megismertesse.

A szolgáltató a megrendelt BAU Job FREE csomag szolgáltatása során a szolgáltatóval szerződött partner cégek folyamatosan jelzik a BAUJob csapatának új munkaerő igényüket. A munkáltatók megjelölik, hogy mi az elvárásuk az álláskeresővel szemben, illetve részletes leírást adnak a betölteni kívánt pozícióval kapcsolatosan. A munkáltató igényeit szem előtt tartva a szolgáltató beajánlja a megfelelőnek vélt jelentkezőket, majd ezt követően a munkáltatók felveszik a kapcsolatot (e-mailben vagy telefonon) azokkal, akiknek tudnak ajánlatot kínálni.

A BAU Job Free csomag a hatályos magyar jogszabályoknak megfelelően a munkavállalók részére ingyenesen biztosítja a munkaközvetítési szolgáltatást.

A szolgáltatás igényléséhez BAU Job Free csomag regisztrációját kell kitölteni, valamint a pályázati anyagot (fényképes önéletrajz, referencia, bizonyítvány) az info@baujob.hu e-mail címre kell elküldeni.

A megrendelő saját maga végzi el a beérkező levelekre a válaszadást, telefonos kapcsolatfelvételt és a megrendelő felelős a sikeres kimenetelért. A szolgáltatót az esetleges sikertelenségekért nem hibáztathatja, nem vonható felelősségre a megrendelő sikeres munkába állásával és a munkáltatóval kialakult mindennemű nézeteltérésével kapcsolatosan.

A jelentkezési anyag beajánlása automatikusan megszűnik a megrendelő munkába állását követő 3. naptári napon. A megrendelő kötelessége jelezni a szolgáltatónak.

A megrendelő elfogadja és tudomásul veszi, hogy a 2001. évi CVIII. törvény rendelkezései a megrendelőre vonatkoznak.

A baujob.hu weboldalra történő regisztráció törlését a Szolgáltatónál írásban, az info@baujob.hu e-mail címen lehet kérni, amely kérés a Szolgáltató számára kötelesség.

A megrendelő a szerződési feltételek elfogadásával kijelenti, hogy a szerződés minden pontját megismerte, elfogadja.EGYSZERŰSÍTETT ADATKEZELÉSI NYILATKOZAT

Jelen Adatkezelési Nyilatkozat célja, hogy a baujob.hu weboldal felhasználói által az oldal használata során megadott és a weboldal üzemeltetői (Jobhotel Bt.) számára hozzáférhetővé vált személyes adatok és egyéb adatok kezelésére vonatkozó elveket és szabályokat meghatározza. Jelen Nyilatkozat hatálya kizárólag az oldal használatához szükséges, az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott adatokra terjed ki, rendelkezései nem vonatkoznak arra az esetre, ha valaki önszántából nyilvánosságra hozza saját személyes adatait vagy azok egy részét az oldalon vagy az oldal közvetítésével.

A baujob.hu weboldal bizonyos szolgáltatásai csak előzetes és önkéntes felhasználói adatszolgáltatást követően vehetőek igénybe (pl.: kapcsolat űrlap, megrendelés stb.) . Az önkéntes adatszolgáltatás során a felhasználók olyan adatokat is megadhatnak, amelyek a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény alapján személyes adatnak minősülnek, így azok kezelésére ezen jogszabály rendelkezései az irányadóak,

A felhasználói önkéntes adatszolgáltatás során az alábbi adatok megadása feltétele a BAU Job csomagok megrendelésének:
név
e-mail cím
telefonszám
cím
nyelvtudás szintje
választott ország (a pályáztatás szerint)
páros megrendelés esetén a másik személy ugyan ezen adatai

Személyes adatnak minősül bármely meghatározott (azonosított vagy azonosítható) természetes személlyel (a továbbiakban: érintett) kapcsolatba hozható adat, az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés. A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg kapcsolata az érintettel helyreállítható. A személy különösen akkor tekinthető azonosíthatónak, ha őt - közvetlenül vagy közvetve - név, azonosító jel, illetőleg egy vagy több, fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző tényező alapján azonosítani lehet.

A felhasználói regisztráció során megadott adatok közül kizárólag a név és az e-mail cím tekinthető bizonyos feltételek fennállása esetén (pl. a név és e-mail cím valós) személyes adatnak. A weboldal használata során az Adatkezelő részére tárhely szolgáltatást nyújtó szolgáltató tudomására juthatnak bizonyos, a felhasználó Internet használatával kapcsolatos adatok (pl. IP-cím stb.), amelyet az Adatkezelő nem kezel; ebben a körben a mindenkori tárhely-szolgáltató adatkezelési irányelvei irányadóak.

Az Adatkezelés célja kizárólag a felhasználókkal történő kapcsolattartás megkönnyítése, adott esetben bizonyos szolgáltatások személyre szabott nyújtása, valamint a hírlevél-szolgáltatáshoz kapcsolódó kommunikáció lehetővé tétele.

Az Adatkezelő különös személyes adatot nem kezel, amennyiben ilyet a felhasználók bármilyen indokból vagy módon az oldalon közzétesznek, az Adatkezelő tudomására hoznak vagy adatbázisában rögzítenek, az Adatkezelő azokat a tudomásra jutást követően haladéktalanul jogosult törölni.

A felhasználóknak lehetősége van a weboldalon keresztül üzenetet küldeni. Ezen üzenetekben lehetőség van egyedi vagy általános kérdések leírására, abból a célból, hogy azokra a BAU Job munkatársai egyedi vagy általános jelleggel válaszolhassanak. Kérjük a felhasználókat, hogy ezen üzenetekben a regisztráció során megadott vagy az űrlap által bekért adatokon túlmenően semmiféle személyes adatot ne szerepeltessenek; amennyiben az ügy megítéléséhez feltétlenül szükséges ilyen jellegű adatok megadása, az csak a személyes kapcsolatfelvétel (e-mail, telefon, konzultáció stb.) során történhet.

Amennyiben a felhasználó ennek ellenére mégis személyes vagy különös személyes adatot ad meg üzenetében, az Adatkezelő úgy tekinti, hogy annak kezeléséhez a felhasználó kifejezetten hozzájárult, fenntartja az Adatkezelő a jogot arra, hogy az ilyen adatokat haladéktalanul törölje.

A felhasználó az oldal használatával kifejezetten hozzájárul, hogy az Adatkezelő adatait kezelje.

Az Adatkezelő törekszik minden tőle elvárható intézkedést megtenni annak érdekében, hogy az általa használt számítástechnikai rendszerek biztonságát megvalósítsa, különös tekintettel az oldalon tárolt adatokhoz való jogosulatlan hozzáférés megakadályozására, azonban rögzíti, hogy az oldalt tartalmazó számítástechnikai eszközöket nem ő üzemelteti, így ebben a körben mindenkori tárhely-szolgáltatót terheli a felelősség.

A Felhasználó tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve törlését. A felhasználó kérelmére az Adatkezelő tájékoztatást ad az általa kezelt adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről (székhelyéről) és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az adatokat. Az Adatkezelő köteles a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 30 napon belül írásban, közérthető formában megadni a tájékoztatást. A felhasználó bármikor kérheti adatai helyesbítését, illetve módosítását.

Adatkezelő
Jobhotel bt.
8624 Balatonszárszó, Rákóczi út 9
+36 30 820 2988
www.baujob.hu | info@baujob.hu
Adószám: 25871306-1- 14
made by Marketing Soul Kft.
A BAU Job csapatának kifejezetten fontos a természetvédelem és a fenntartható, környezettudatos mindennapok éppen ezért kérjük, hogy oldalainkat ne nyomtasd ki. Amennyiben valamilyen tartalmat szeretnél szöveges formában elérni kérjük, hogy írj Nekünk az info@baujob.hu e-mail címre és szívesen megküldjük a nyers szövegeinket a Részedre. Tegyél a fenntartható mindennapokért!

Köszönjük!

Üdvözlettel, a BAU Job Csapata